วธ.สรุปจัดเรตติ้งโทรทัศน์

ตัวชี้วัด 6 บวก 1 โดยผลลัพธ์จากขั้นตอนนี้ทำให้ทราบผลสำรวจเรตติ้งของรายการต่างๆ

วธ.สรุปจัดเรตติ้งด้านโทรทัศน์มี 6 บวก 1 มิติ เน้นป้องกันความเบี่ยงเบนต่อวัฒนธรรม ความรุนแรงแก่เด็กและเยาวชน 

น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ (เรตติ้ง) ด้านโทรทัศน์ว่า คณะอนุกรรมการการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ (เรตติ้ง) ด้านโทรทัศน์ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การทำงานและการประเมินผลการจัดเรตติ้งแล้ว โดยได้จัดทำเครื่องมือต้นแบบที่จะใช้วัดในห้องปฏิบัติการทางสังคมในการกำหนดระดับความเหมาะสมของสื่อที่คำนึงถึงเนื้อหาเชิงคุณภาพ 6 มิติ ได้แก่ ส่งเสริมระดมความคิด, พัฒนาศาสตร์การเรียนรู้สำหรับเด็ก, ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม, ทักษะชีวิตและทัศนคติในการดำเนินชีวิต ความหลากหลายในการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคมบนพื้นฐานของวัฒนธรรม และสัมพันธภาพในครอบครัว

นอกจากนั้น จะบวกกับอีก 1 มิติตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดด้านความเบี่ยงเบนที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม อาทิ การแสดงความสัมพันธ์ทางเพศ การแสดงความรุนแรงต่างๆ ซึ่งจะเรียกโดยรวมว่า ตัวชี้วัด 6 บวก 1
 

ส่วนยุทธศาสตร์การทำงานแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ เดือนที่หนึ่ง การจัดความรู้ โดยกำหนดกิจกรรมเวทีต้นแบบ ทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น เปิดเวทีให้เยาวชนตามมหาวิทยาลัยแสดงความเห็นต้องการให้เรตติ้งสื่อโทรทัศน์เป็นแบบใด และเก็บตัวอย่างรายการโทรทัศน์ ส่วนเดือนที่สอง สร้างเครือข่ายลงพื้นที่จัดทำเวทีทดลองปฏิบัติการ 5 ภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ กาญจนบุรี พังงา ขอนแก่น และกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมและอบรมเครือข่ายเพื่อพัฒนาคู่มือการทำงานด้านเรตติ้งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

"เดือนสุดท้ายจะขอความร่วมมือโทรทัศน์ทุกช่องส่งตัวอย่างรายการที่จะใช้เป็นชุดตัวอย่าง 20 รายการ เพื่อให้เครือข่ายได้ตรวจสอบรายการตามตัวชี้วัด 6 บวก 1 โดยผลลัพธ์จากขั้นตอนนี้ทำให้ทราบผลสำรวจเรตติ้งของรายการต่างๆ เพื่อใช้กำหนดระดับความเหมาะของเรตติ้งและเสนอต่อ รมว.วธ." น.ส.ลัดดา กล่าว

แหล่งที่มา คมชัดลึก   ฉบับที่ 1567 [หน้าที่ 14 ] ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานีข่าวสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

คำสำคัญ (Tags)#ครอบครัว#เยาวชน#เด็ก#ม.มหิดล#โทรทัศน์#เรตติ้ง#สถาบันแห่งชาติ

หมายเลขบันทึก: 81386, เขียน: 01 Mar 2007 @ 14:45 (), แก้ไข: 04 Apr 2012 @ 07:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)