สังเคราะห์บทเรียนโครงการบูรณาการ ตอนที่ ๑๐

คุณอำนวยตำบลท่าไร่
ตำบลท่าไร่

คุณอาร์                ของท่าไร่ก็สรุปมาเป็น 3 ส่วนก็ คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ที่ว่าคุณอำนวยได้ไปศึกษาเป็นเกี่ยวกับสภาพชุมชน อย่างเช่นว่าตำบลท่าไร่มี 6 หมู่บ้าน แต่ว่าในตรงนั้นก็คือ เป็นหมู่บ้านเต็ม ๆ  5 หมู่บ้าน และก็มีเทศบาล  1 เทศบาล

ส่วนที่ 2 หลังจากที่เราลงพื้นที่แล้วลงไปจัดกิจกรรมเกิดอะไรบ้าง เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ว่าเกิดขึ้นหลังจากที่เราดำเนินโครงการไปแล้วระยะหนึ่ง

ส่วนที่ 3 เป็นผลที่เกิดขึ้นจากที่ว่า เราได้สรุปร่วมกันนะคะ
        ก็ในส่วนของตำบลท่าไร่นี้ก็คือ จากที่เราลงไปเราได้ค้นพบปัญหาบางอย่าง เช่น  การทำงานในพื้นที่แยกส่วน เช่น ไม่ถูกกันกับ อบต
.ไม่ถูกกับแกนองค์กรการเงินชุมชน แต่ว่าท่ามกลางปัญหาเหล่านั้น เราก็ค้นพบศักยภาพว่า ในพื้นที่ของตำบลท่าไร่มีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยง องค์กรการเงินในหมู่บ้านต่าง ๆ เป็นระดับเครือข่ายได้ ตรงนี้เป็น จุดแข็งของตำบลท่าไร่ เราสามารถใช้ช่องตรงนั้นในการทำงาน เพราะว่าเครือข่ายนี้จะเป็นกลไกในการทำงาน ในการประสานงานให้กลุ่มต่าง ๆ มาทำงานร่วมกันได้และก็มีท่านรองเสถียร รัตนโชติ เป็นผู้นำชุมชน ที่ว่าสมาชิกในชุมชนให้ความนับถือ และเกรงใจ ตรงนั้นก็ถือ ว่าเป็นช่องทางที่สามารถเอื้อในการทำงาน ให้คุณอำนวย  

.จำนง                คุณกิจแยกส่วนไม่ถูกกันมองเป็นจุดเด่นตรงนี้คือ เหตุผลคือ

คุณอาร์                จุดเด่นของเครือข่าย การทำงานคณะกรรมในพื้นที่บางกลุ่มมีความเข้มแข็งค่อนข้างสูง แต่ในขณะเดียวกันมันมีความต่างอยู่ก็คือว่าบางกลุ่มเข้มแข็ง บางกลุ่มมีความอ่อนแอ ในการทำงานบริหารจัดการ บางคนนี้ล้มไปเลย บางหมู่บ้านไม่มีกลุ่มองค์กรการเงิน

ในส่วนของการพัฒนาตนเองของคุณอำนวยที่เป็นความสามารถที่เป็นความรู้

 ข้อ 1 รู้สภาพวิถีชีวิตชุมชนสังคม  พี่จุรีอยู่ในระดับ 3 เพราะว่าทำงานในพื้นที่ ก่อนเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ 3 ส่วนอาร์อยู่ในระดับ 1 เพราะว่าในพื้นที่จะไม่รู้อะไรและหลังจากลงทำงานในพื้นที่ประเมินตนเองว่าอยู่ในระดับ 3

ข้อ 2 ข้อมูลองค์กรชุมชน พี่จุรี อยู่ในระดับ 4 ทำมาก่อนแล้วหลังการประเมินอยู่ในระดับ 5 ส่วนของอาร์ อยู่ระดับ 1 หลังทำโครงการอยู่ในระดับ 3

ข้อ 3 สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน พี่จุรีอยู่ระดับ 3 หลังทำโครงการอยู่ระดับ 4 ส่วนของอาร์อยู่ระดับ 1 หลังทำโครงการอยู่ระดับ 2

ข้อ 4 บทบาทของผู้นำที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ พี่จุรีอยู่ระดับ 3 หลังประเมินแล้วอยู่ระดับ 4 ส่วน ส่วนอาร์อยู่ระดับ 2 หลังประเมินโครงการอยู่ระดับ 3
ข้อ 5
ศักยภาพของชุมชน ความรู้เกี่ยวกับแกนนำชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ทุนทางสังคม พี่จุรีอยู่ระดับ 2 หลังประเมินโครงการอยู่ระดับ 3 ส่วนของอาร์อยู่ระดับ 1 หลังประเมินโครงการอยู่ระดับ 2

ข้อ 6 ปัจจัยภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน พี่จุรีอยู่ระดับ 2 หลังประเมินอยู่ระดับ 3 ของอาร์อยู่ระดับ 2 หลังประเมินอยู่ระดับ 3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#คุณอำนวย

หมายเลขบันทึก

8137

เขียน

26 Nov 2005 @ 22:03
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:10
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก