สังเคราะห์บทเรียนโครงการบูรณาการ ตอนที่ ๘

  จากการปฏิบัติจริง เราได้ความรู้คือ

 1.       รู้ข้อมูลชุมชนเพิ่มมากขึ้นจากการปฏิบัติจริง ความรู้ของพัชได้รู้มากขึ้น เพราะไม่ใช่คนในพื้นที่ จากการทำงานนี้ให้รู้ข้อมูลองค์กรชุมชนในตำบลบางจากมากขึ้นในการทำงานด้วย

2.       ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม ความรู้การบริหารจัดการกลุ่มในเรื่องสินเชื่อ การให้เงินกู้เปรียบเทียบการสถาบันการเงิน เช่น ธกส. ออมสิน

3.       ความรู้เรื่องการจัดสวัสดิการ สองคนนี้ยอมรับว่า ไม่รู้วิธีการทำงานมาเลย ยกเว้นพัชเพราะพัชทำงานในด้านนี้มาก่อน แต่ว่าสองคนนี้รู้วิธีการทำสวัสดิการชุมชนวันละบาท ทำอย่างไรถึงสร้างสวัสดิการชุมชนให้ยั่งยืนได้ความรู้เรื่องนี้จากการทำงานอันนี้ชัดเจน

4.       ความรู้เรื่องทฤษฎีโมเดลปลาทู น่าจะเป็นข้อแรก เราความรู้เรื่องโมเดลปลาทูไปทำงานด้วยกับชาวบ้านเราทำปรือที่จะใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ จะทำอย่างไรให้เข้มแข็ง เริ่มจากการกำหนดเป้าหมาย ของสถาบันองค์กรการเงิน แล้ว กระบวนการกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การ         เป้าหมายที่เขาตั้งไว้ อะไรอย่างนี้  รู้จักการนำไปใช้

เรื่องทักษะเราได้ทักษะเกิดขึ้นจากการลงไปทำงาน

1.       การดำเนินการประชุม เอกก็ค่อนข้างมั่นใจขึ้น การประสานงานได้ดีขึ้น

2.       การสัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูล เรา ลงไปสัมภาษณ์เองก็เป็นข้อมูลที่ดีกว่าข้อมูลมือ 2 นั่งคุยกับแกนนำผู้นำชุมชน

3.       ทักษะเรื่องกระบวนการ ค่อนข้างมีประโยชน์เพราะเรา เตรียมการมาก่อนแล้วจากคุณอำนวย ผลที่ออกมาค่อนข้างจะดี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)