เตรียมตัวเองเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 1 ธ.ค.นี้

เรียนเครือข่ายวิจัยจัดการความรู้ทุกท่าน

กำหนดการวันที่ 30 พ.ย.เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน

สำหรับวันที่ 1 ธ.ค.เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีการทำงานเพื่อเรียนรู้เทคนิคการทำงานในช่วง6เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นผู้เข้าร่วมเรียนรู้ต้องระบุบทบาทของตน(ในทีม)อย่างชัดเจนว่ามีบทบาทอย่างไรบ้าง การจัดการความรู้นอกจากต้องการความรู้แล้ว ยังต้องการความเปลี่ยนแปลงด้วย ซึ่งจะเป็นไปได้   ก็ด้วยบทบาทการทำงานของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้เข้าร่วมเวทีต้องมีบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่งในการทำงานพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย การระบุบทบาทของตนเองได้ชัดเจนเท่าไรก็ช่วยให้การเล่าวิธีการทำงานในบทบาทที่ตนเองรับผิดชอบได้ตรงเท่านั้น

เราต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในส่วนนี้อย่างเข้มข้น ดังนั้นการรับรู้ข้อมูลจะช่วยให้ทีมจัดการจับคู่เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประสบการณ์ไหลเวียนอย่างตรงเป้าและเข้มข้น

รบกวนหัวหน้าโครงการวิจัยแต่ละพื้นที่ทำการบ้านส่วนนี้มาด้วยครับ คือ การเตรียมก่อนเข้าเวทีเรียนรู้ตามแนวทางจัดการความรู้ หลังจากเข้าเวทีแล้วจะมีAARเพื่อสรุปบทเรียนด้วย ถ้าเตรียมไม่ดีช่วงต้น 
AARก็ย้อนรอยเดิมคือสรุปว่าต้องเตรียมให้ดีมาก่อน
เราทำAARมาหลายครั้งแล้ว คราวนี้รบกวนผ่านหัวหน้าโครงการและทีมวิจัยอีกครั้งนะครับ 

ด้วยความเชื่อมั่น(ว่าเราทำได้)

ภีม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)