เตรียมพร้อมเอกสารประกอบวันที่ 30 พ.ย.นี้

เรียนเครือข่ายวิจัยจัดการความรู้ทุกท่าน

วันนี้น้องรัตน์ (ทีมกะหรอ) นำรายงานมาส่ง พวกเราล้อว่า เป็นรายงานที่ส่งหลังสุด ซึ่งตรงกันข้าม ทีมงานได้ถ่ายสำเนาและรีบจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมวันที่ 30 พ.ย. 1)ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 16 ท่านๆละ 1 เล่ม  2)นักวิจัยพื้นที่ๆละ 1 เล่ม คงได้รับอย่างช้าวันจันทร์ที่28พ.ย.นี้

สำหรับทีมวิจัย 4 พื้นที่ที่ยังไม่ส่ง คาดว่าทางหน่วยฯคงไม่สามารถถ่ายสำเนาจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมได้ทันก่อนวันประชุม จึงขอรบกวนแต่ละทีมจัดทำสำเนาจำนวน 21 ชุดเพื่อให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันที่30พ.ย.(รวมทีมประสาน 1 เล่มด้วย) โดยนำมาในวันประชุมเลย

แล้วเจอกันวันที่ 30 พ.ย.ครับ

ภีม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)