สืบเนื่องจากการประชุมสภา มน. ที่ผมได้เล่าไว้ในบันทึกก่อนหน้านี้ครับ < Link >

        ก่อนการประชุม ท่านนายกสภา (ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) ได้ขอให้ผมช่วยส่ง “บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลการประเมินคุณภาพภายใน” ทั้งที่เป็น Teaching Unit และ Non-teaching Unit ให้ท่านอย่างละ 2 เล่ม (ขอเป็นของปีล่าสุด) ผมไม่ได้ถามว่าท่านจะนำไปใช้สำหรับทำอะไร แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีผู้บริหารระดับสูงของ มน. มาขอรายงานการประเมินจากผม เพราะเท่าที่ผ่านมาโดยตลอดนั้น จะเป็นว่าผมจะต้องหาโอกาสนำเอาผลการประเมินไปนำเสนอ หรือแจกในที่ประชุม เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น

        นอกจากนี้ ท่านยังกรุณาให้กำลังใจผมด้วยคำพูด QA ของเราทำกันเป็นล่ำเป็นสันดี ขอบใจมากนะที่อาจารย์ช่วยทำ

        รู้สึกมีกำลังใจขึ้นอีกเยอะ (บ้ายอ) และอยากให้ QA staff ของ มน.ทุกคน ได้รับกำลังใจจากท่านนายกสภาด้วยกันทุกคน

        “แรงของปลาอยู่ที่หาง กำลังของคนอยู่ที่ใจ”

        ซานเทียน (ละคร “นิเทด” 2547)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

         26 พ.ย.48