ยกตัวอย่างเรื่องกินครับ...ผมยกมา ๑ เรื่อง

  • ถ้าผมเป็นนักฟิสิกส์หรือธรรมชาติวิทยา ผมก็จะเขียนเรื่อง "รุ้งกินน้ำ"
  • ถ้าผมเป็นคนกินเจหรือมังสะวิรัติ ผมก็จะเขียนเรื่องเกี่ยวกับ "การกินเจ"
  • ถ้าผมเป็นคนชอบออกไปทานข้าวนอกบ้าน หรือต้องทำงานพาคนไป entertain ผมก็จะเขียนเรื่อง "นักกิน" หรือ "ชวนชิม"
  • ฯลฯ

BeeMan

นกเพนกวิน penguin 

BeeMan

PenGuin