เพิ่งมาร่วมเป็นวันแรกก็ไม่ทราบว่าจะไปได้แค่ไหนนะครับเพราะถ้าจะปฏิบัติตัวให้เป็น Blogger ที่ดีก็ควรจะมีลักษณะอย่างนี้ครับ

คุณสมบัติที่ดีของ Blogger 7 ประการคือ

1. เขียน Blog ในเรื่องที่รู้จริงๆเพียงเรื่อง หรือ 2 เรื่อง 

2. ทำ heading keyword ให้สื่อกับเรื่องที่เขียน

3. คิดว่า blog เป็นเสมือนกับเป็น database ควรทำ categories ให้ดี

4. ต้อง post ก่อนทานข้าวเทื่ยง

5. ทำ image search, image link

6. Interact และรวบรวม comment รวมถึงสะสมจำนวนผู้ชมด้วย

7. เป็นเพื่อนกับ blogger อื่นๆ

ผมก็หวังว่าผมจะสามารถทำมันไปได้สม่ำเสมอแต่สงสัยแค่ข้อ 4 นี่ผมก็แย่แล้วครับ