เมื่อวานนี้ วันที่ 28  ก.พ. 50  ทีมงานนักวิจัยซึ่งนำโดยท่าน ผศ.ดร.เลขา  ปิยะอัจฉริยะ  ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนและไขข้องใจ ข้อสงสัยต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนยังไม่กระจ่าง  ตั้งแต่ช่วงบ่าย  จนกระทั่งเกือบค่ำ จึงได้เดินทางกลับ    ทีมงาน KM  และคณะครูของโรงเรียนทุกท่าน  ต้องขอขอบพระคุณทีมงานนักวิจัยทุกท่าน  ที่กรุณาให้ความกระจ่างในข้อสงสัย วิธีการปฏิบัติและการดำเนินงานในระบบ KM ของโรงเรียน  ซึ่งทางโรงเรียนบ้านโพนทองของเราก็จะพยายามเดินหน้าขับเคลื่อน KM ของโรงเรียนให้มีการพัฒนาไปสู่เป้าหมายให้ได้ครับ