แป้งผสมถั่วสำหรับทำขนมเบื้องควรใช้ถั่วทอง จะทำให้เนื้อแป้งร่วนซุย ถ้าใช้ถั่วเขียวจะทำให้เนื้อแป้งนิ่มและแฉะ