ควรใช้เขียงพลาสติก ทำความสะอาดได้ง่ายกว่าเขียงไม้ และไม่เป็นรอย นอกจากนี้ยังลดการติดเชื้อโรคต่างๆได้ดีกว่าเขียงไม้