ตำรับอาหารที่คุณนำ มาทำบ่อยๆ ให้พูดบันทึกเทปไว้ วิธีนี้คุณจะไม่ต้องเสียเวลาเปิดตำราและมือของคุณก็ว่างพอที่จะทำอาหารต่อ ไปได้อีก ทำให้อาหารเสร็จเร็วขึ้น