นวัตกรรมแผ่นขัดทำความสะอาดหัวจี้ไฟฟ้า (Cautery tip cleaner)

ชนิดา ตันสกุล, บุญดา ชะลุนรัมย์
โรงพยาบาลพังงา

เครื่อง จี้ไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญช่วยในการผ่าตัด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการห้ามเลือด ทำให้ลดเวลาในการผ่าตัด แต่ขณะใช้งานหัวจี้ไฟฟ้าจะเกิดคราบดำและคราบสกปรกจากการไหม้ของเลือดและ เนื้อเยื่อติดที่หัวจี้ไฟฟ้า ทำให้ประสิทธิภาพในการจี้ตัดเส้นเลือดและเนื้อเยื่อลดลง พยาบาลส่งเครื่องมือจำเป็นต้องทำความสะอาดหัวจี้ไฟฟ้าโดยการขูดหัวจี้ไฟฟ้า ด้วยสันมีด เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าสำเร็จรูป ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 35 บาท ต่อชิ้นต่อผู้ป่วย 1 ราย ทางผู้ศึกษาจึงได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้เองในหน่วยงานโดย การนำสก๊อตไบร์ทที่ใช้ในการทำความสะอาดครัวเรือนมาทำเป็นแผ่นขัดทำความ สะอาดหัวจี้ไฟฟ้า ราคาต้นทุน 11.38 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่าตัด โดยศัลยแพทย์สามารถทำความสะอาดด้วยตนเองป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและการ เกิดอุบัติเหตุจากของที่มีคมจากการที่พยาบาลส่งเครื่องมือขูดหัวจี้ไฟฟ้า ด้วยสันมีด และลดรายจ่ายในการสั่งซื้อวัสดุทางการแพทย์

วิธีการศึกษา
- นำสก๊อตไบร์ทชนิดหนาล้างน้ำให้สะอาดเพื่อล้างเศษฝุ่นออกผึ่งให้แห้ง ตัดแบ่ง ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว ตัดและติดเทปกาวสองหน้าชนิดหนาเข้ากับแผ่นสก๊อตไบร์ทขนาดเท่ากันใส่ซอง สำหรับอบแก็ส ทำให้ปลอดเชื้อโดยการอบแก็ส เอธิลีนออกไซต์ ขณะผ่าตัดนำแผ่นขัดทำความสะอาดหัวจี้ไฟฟ้าไปติดบนผ้าคลุมตัวผู้ป่วยใน ตำแหน่งที่แพทย์สามารถใช้ได้สะดวก ห่างจากตำแหน่งผ่าตัดประมาณ 6 นิ้ว แพทย์สามารถขัดปลายหัวจี้บนแผ่นขัดทำความสะอาดหัวจี้ไฟฟ้าด้วยตนเอง และใช้จี้ไฟฟ้าในการทำผ่าตัดต่อไป

ผลการศึกษา
- เมื่อศัลยแพทย์ใช้จี้ไฟฟ้า จี้ตัดเส้นเลือด และเนื้อเยื่อในการผ่าตัดแต่ละครั้งแพทย์สามารถปาดปลายหัวจี้ ไฟฟ้าบนแผ่นขัดทำความสะอาดหัวจี้ไฟฟ้าด้วยตัวเอง ไม่เกิดอันตรายกระแสไฟฟ้า และไม่เกิดอันตรายจากคมมีดผ่าตัดบาดมือขณะขูดหัวจี้ไฟฟ้า

สรุป
- หลังจากการนำไปใช้ในการผ่าตัดแพทย์พึงพอใจในการใช้ สะดวกรวดเร็วในการทำความสะอาดหัวจี้ไฟฟ้า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 23.62 บาทต่อ 1 ชิ้น เฉลี่ย 41,383 บาท ต่อปี ต่อผู้ป่วย 1,752 ราย (พ.ศ. 2548 – มิ.ย.2549) และไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและของมีคม


จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#test#research#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 81332, เขียน: 01 Mar 2007 @ 11:40 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 19:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)