QA กับงานประจำ : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

   
     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

    เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผมนัดประชุมสำนักงาน และหลังจากการประชุมมีกิจกรรมแบ่งปันความรู้ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ อ.ศุภวิทู สุขเพ็ง ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ TOWS Analysis กับผู้เข้าร่วมประชุมสำนักงาน

     บางงานได้วิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้ว เช่น งานการเงินและพัสดุ อาจารย์ศุภวิทู ได้มาช่วยให้คำแนะนำทีละตัว ทำให้หลายคนในสำนักงานได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น (หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น) ความจริงวันนั้นผมตั้งใจ จะให้แต่ละงานแบ่งกลุ่มและช่วยกันวิเคราะห์ในดัชนีที่รับผิดชอบ และนำมาเล่าให้วงอื่นฟัง แต่เวลาไม่พอ ผมจึงได้นัดเวลาในการทำกิจกรรมดังกล่าวใหม่เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2550 ครับ

   
   

 


     ผมจับประเด็นที่อ.ศุภวิทู ช่วยอธิบายให้ฟัง แบบภาษาบอย ๆ ได้ดังนี้ครับ

     T - เป็นสิ่งที่คุกคามโดยมองจากคณะ หรือ มหาวิทยาลัย
           ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และเป็นปัญหา หรือ อุปสรรค
           อย่างไรต่อการดำเนินงาน
     O - เป็นโอกาสที่ได้รับจากคณะ หรือมหาวิทยาลัย
     W - เป็นจุดอ่อนในการดำเนินงานของสำนักงาน
     S -  เป็นจุดแข็งในการดำเนินงานของสำนักงาน ควรมีหลักฐานที่
            มาสนับสนุนให้เห็นชัดเจน

    อาจารย์ศุภวิทู มาแบ่งปันความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน โดยผมไม่ได้เตรียมของให้อาจารย์เลยครับ ขอขอบคุณอาจารย์ศุภวิทุเป็นอย่างยิ่งครับ ที่ได้สละเวลามาให้ความรู้แบบเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน

                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                           28 ก.พ. 50
    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#คณะสหเวชศาสตร์#qaกับงานประจำ#sar-on-blog#กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

หมายเลขบันทึก: 81198, เขียน: 28 Feb 2007 @ 17:39 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)