EndNot Web ของแถมจากการเป็นสมาชิก ISI Web of Science

EndNot Web เครื่องมือช่วยในการจัดการรายการบรรณานุกรม

EndNote เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ได้ยินกันมานาน เป็น โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมประเภทหนึ่ง (Reference Manager) มีด้วยกัน 2 แบบ คือ

 1)เป็นแผ่นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ติดตั้งและเรียกใช้ในคอมพิวเตอร์ เรียกให้เข้าใจง่ายว่า EndNote DeskTop ซึ่งการเก็บข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่ Harddrive ของเครื่อง  2)EndNote Web จะแตกต่างที่ต้อง Login เข้าใช้งานและข้อมูลจะถูกเก็บที่ Saver บน Internet

สำหรับสถาบันที่ซื้อฐานข้อมูลของ Web of Knowledge เช่นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ISI Web Of Science ในปี 2550 นี้ ได้รับของแถมให้ลูกค้า โดยให้สิทธิในการใช้ฟรีค่ะ กลุ่มห้องสมุดของ สกอ. มีสิทธิ์ใช้หมด

ข้อดีของโปรแกรม Referrence Manager กรณีโปรแกรม EndNoteWeb

1. เป็นคลังข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลจากการสืบค้นแยกตามหัวข้อเรื่อง หรือ Folder ได้ เรียกว่าเป็นห้องสมุดย่อยๆ บางที่ก็เรียกว่า Library  ข้อมูลที่จัดเก็บนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้ เช่น Citations, Abstract เป็นต้น

2. เป็นผู้ช่วยในการจัดทำการอ้างอิง ทั้งในเนื้อหาและบรรณานุกรมท้ายเล่ม โดยการเรียกข้อมูล Citation ที่เก็บไว้มาแทรกท้ายข้อความที่ต้องการอ้างอิง รายการดังกล่าวจะปรากฏในส่วนท้ายเอกสารในลักษณะเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมด้วย  ทำให้การทำงานวิชาการง่ายขึ้นเยอะทีดียว โดยกำหนดรูปแบบของบรรณานุกรมตามความต้องการได้ (Style) เช่นAPA, Vancuver, รูปแบบของวารสารระดับสากลแต่ละประเภท เป็นต้น

3.แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน โดยการ Share Folder หรือ Share Library ขั้นตอนการ Share ง่ายนิดเดียว เพียงเลือกคำสั่ง ระบุชื่อ Folderหรือ Library  และระบุ E-mail ผู้ที่ต้องการจะแบ่งปันให้ดูข้อมูล(ซึ่งจะทำได้โดยการแบ่งบันเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิก EndNoteWeb เท่านั้น) ในส่วนนี้จะทำให้สะดวกในการทำงานเป็นทีม ประหยัดเวลาในการค้นคว้าในเรื่องเดียวกัน 

สมาชิก สกอ.ที่ใช้ฐาน ISI ทำอย่างไรเมื่อต้องการใช้ EndNoteWeb ฟรี?

1. สมัครเป็นสมาชิก ISI  ซึ่งมีรายละเอียดคือ User name กำหนดให้ใช้ E-mail Address ส่วน Password กำหนดให้ใช้ ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ประกอบกัน 8 digit

และจดจำ Username/Password ไว้สำหรับ log in EndNote Web      (หากสมัครเป็นสมาชิกครั้งแรกโดยเครื่องที่มี IP ของสถาบันแล้ว จะสามารถใช้งานจากที่บ้านได้)

2. DownLoad EndNote Web Plug in เพื่อจำลองstation ในการเรียกใช้งาน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเรียกใช้ EndNoteWeb ต้อง Load Plugin ไว้ที่เครื่องก่อนเป็นครั้งแรก ส่วนครั้งต่อไปไม่ต้องจ๊ะ        วิธีการ DownLoad EndNote Web Plug in มีดังนี้  1)ไปที่ www.endnoteweb.com   2)เรียก Installer ซึ่งอยู่ด้านล่างของ page 3)เลือกประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการ run endnoteweb โดยส่วนใหญ่แล้ว PC มักจะเลือก Endnote web for Microsoft

หลังจากนั้นก็จะสามารถใช้ function ต่างๆ ของ EndNoteweb ได้

การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูล ซึ่งได้แก่ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (OPAC) นั้นสามารถถ่ายโอนมายัง EndNotWeb ได้ แม้แต่การบันทึกข้อมูลที่ Key เข้าไปเอง ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่จดมาก็ได้ สำหรับฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งฐานข้อมูลมายัง EndNotWeb ได้ 2 วิธี คือ

1. การถ่ายโอนโดยตรงจากฐานข้อมูลที่อยู่ในเครือ Web of Knowledge เพียงแต่เลือกรายการที่สืบค้นได้และ คลิก Save to EndNote เท่านั้น ข้อมูลจะถูกส่งมาที่ folder Unfiled ใน EndNoteWeb ทันที เช่น ISI Web of Science

2.การถ่ายโอนจากฐานข้อมูลอื่นๆ ที่มี function Save to Reference Database เช่น SpringerLink, ProQuest, IEL, H.W Wilson, PubMed, ERIC, IEEE Explor เป็นต้น โดย 1)การเลือกรายการที่ต้องการ แล้ว 2) Export file ออกมาให้นามสกุลเป็น Text หรือ RIS (Research Information System) หลังจากนั้น 3) ให้เรียกโปรแกรมEndNoteWeb ขึ้นมา 4)เลือกคำสั่ง Import  โดย Browse หาไฟล์ที่Export มาไว้ 5)เลือกแหล่ง (Select) หรือฐานข้อมูลที่เป็นต้นทางถ่ายโอนให้ตรงกันกับข้อมูลที่ Export  ไว้ เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล หาหาแหล่งไม่พบ นิยมใช้ RIS

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดและบรรณารักษ์

คำสำคัญ (Tags)#test#ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์#endnoteweb#โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

หมายเลขบันทึก: 81196, เขียน: 28 Feb 2007 @ 17:35 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 23:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อยากรู้ impact factor :-P

 

EndNote ก็ดี แต่ใช้กับ GNU/Linux ไม่ได้? ก็ลำบากอยู่ เลยพยายามจะใช้ BiBus แทน 

Impact factor เป็นการวัดความน่าเชื่อถือของวารสารค่ะ โดยวัดจากความรวดเร็วในการนำไปอ้างถึง Cite half life ของวารสาร จำนวนการนำไปอ้างอิง ซึ่งสามารถใช้วัดคุณภาพของวารสารในแต่ละสาขาได้ นักวิชาการมักจะใช้ในการเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกวารสารเพื่อเผยแพร่ สำหรับห้องสมุดเองใช้ในการประเมินวารสารเพื่อการจัดซื้อ จัดหาค่ะ รบกวนขอความรู้เรื่องBiBus ด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ