เมื่อคืนวานนี้  ได้รับเมล์จาก อ.มาร์คและอ.อ้อย ติดต่อกับไม่ได้ตอนเช้าเช็คอีกรอบ ได้ข้อมูลใหม่จึงติดต่อไปที่เบอร์โทรประจำที่  เบอร์ที่ได้ตอนแรก  เป็นเบอร์มือถือติดต่อไม่ได้  จึงฝากข้อความไว้

                    คืนวันนี้ติดต่อไป คณะฯ จะไปเชียงใหม่ก่อนเพื่อพบกับผู้อาวุโสใจดี จากนั้น ทราบว่าจะเดินทางมาที่ จ.น่าน พร้อมกัน ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่าน

                    เมื่อครู่ราว 22.46  น. คุณตรีปฐม โทรบอกว่ากำลังเดินทางมา จ.น่าน รถเที่ยวจะมาน่านเต็มหมด เขาจึงตีตั๋วรถมาลงที่ จ.น่านห่างจากน่านรวม 120 กิโลเมตร แล้วจึงต่อรถยนต์เข้า จ.น่านอีกทอดถึง รายนี้ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเช่นกัน

                                                              ธนู 22.20-27-02-2550