GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

วัฒนธรรมองค์กร

                  การที่เราอยู่เฉย  ๆ  ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับใคร จะไม่ค่อยรู้อะไรมากมายนัก แต่หากได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้คนในองค์กรหนึ่ง ไม่ว่าจะระยะใด ๆ จะทำให้เราเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรนั้น ๆ

                  การได้ไปเกี่ยวข้องกับการทำงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตมลาบรี ในห้วงเวลาที่ผ่านมา  ไม่ได้รู้จักกับผู้คนเพียงองค์กรเดียว  ได้รู้จักกับผู้คนมากหน้าหลายตา  หลายองค์กร แน่นอนทำให้ได้ความรู้จากทุกคน  ทุกองค์กร

                  ความรู้เป็นสิ่งดีงาม  ทุกเที่ยวข้องการย่างก้าว ทุกการเดินทาง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตมลาบรี ได้รู้จักเข้าใจและเห็นวิถึทำงานข้ามองค์กรแม้ว่าบางองค์กร  จะมีวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกัน แต่ก็สามารถมาทำความดีร่วมกันได้เป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): วัฒนธรรมองค์กร
หมายเลขบันทึก: 81026
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)