วันนี้เปิด blog ตัวเอง เห็นคำแนะนำ(เดิม) จากคุณ beeman เกี่ยวกับการเปลี่ยนอักษรที่พิมพ์จาก word ให้เพิ่มขนาดอักษร แต่ยังไม่ได้ทดลอง 

    วันนี้คิดว่าลองเปลี่ยนดูจะได้ประสบการณ์ตรง ก็ได้เรียนรู้ตามที่แนะนำแต่เกิดการเรียนรู้เพิ่มอีกว่า ถ้า copy จาก notepad มาวางแทนข้อความเดิมจะไม่เปลี่ยนอักษรให้  ต้องลบงานเก่าทั้งหมดก่อน  หรือต้องวางหลังข้อความที่พิมพ์ใหม่ค่ะ

    ก็เลยแก้ไขใหม่เสียเลยค่ะ ดูน่าอ่านมากขึ้น โครงงานรถราง ต้องขอบคุณผู้ให้ความรู้อีกครั้งนะคะ