การเป็นคนเก่ง  สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ แต่ต้องใช้ความเก่งให้ถูกต้อง  และสร้างความดีให้กับสังคม