ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา ..มีเรื่องดีๆ มาเล่าให้ฟัง ให้อ่านกันอีกแล้วครับ ...น่าชื่นชมและยินดีอย่างยิ่ง ที่คณะเภสัชศาสตร์ มมส. หลังจากที่ผมได้ช่วยหว่านเมล็ดพันธุ์ KM ไว้จากบันทึก เมล็ดพันธุ์ KM ใน มมส. (2). คณะเภสัชศาสตร์ มมส. และ รายงาน+AAR :: เมล็ดพันธุ์ KM ใน มมส. (2). คณะเภสัชศาสตร์ มมส.

วันที่ 14 มีนาคม 2550 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร ชั้น 4 มมส.  ...นับเป็นวันที่ดีอีกครั้งที่คณะฯ ตั้งใจจะให้มีพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากคุณกิจ (Knowledge Worker) ของบุคลากรภายในคณะฯ ด้วยกัน ด้วยการจัดอบรม Blog  คาดว่าจะมีผู้เข้าอบรมครั้งนี้ ประมาณ 30 คน

ผมมีข้อสังเกตุ นำมาเล่าสู่กันฟัง ว่า ...จากบันทึกที่คณะฯ ส่งมา บอกว่า ให้ผมเป็นวิทยากรบรรยาย "การจัดทำ Blog"  ...ผมอึ้งกับเทียบเชิญไม่นานนัก ว่า..เอ๊ะ การจัดทำ Blog บรรยายแล้วรู้เรื่อง เกิดความรู้ มีทักษะ ได้อย่างไร ..ผมคาดเดาเอาว่า.."นั้นอาจเป็นเพราะความไม่รู้"   ...ผมคงต้องช่วยจัดการให้เขารู้ เกิดทักษะ เกิดความรู้ แล้วนำไปจัดการกับความรู้ของคุณกิจจากคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ให้ได้

แล้วผมจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ..เล่าสู่กันฟังอีกครั้งครับ

วิชิต ชาวะหา
26 ก.พ. 2550