หลังจากที่อาจารย์หนึ่งได้หนัง...เสียงกู่จากครูใหญ่ไปแล้ว...พบว่าสำนักหอสมุดก็มีหนังเรื่องนี้อยู่ แถมมีหนังอีกเรื่องหนึ่ง..เป็นตัวแทนของฝ่ายหญิง ชื่อเรื่อง...ยอดหญิงนักพัฒนา ซึ่งขณะนี้หน่วยประกันคุณภาพฯ มีหนังเรื่องนี้อยู่ในมือ..ใช้เป็นเครื่องมือในการออก Mobile Unit ในส่วน Mobile KM

ยอดหญิงนักพัฒนา

   เรื่องย่อ..มีอยู่ว่า เมื่อประมาณปี ๒๕๑๔ ที่ประเทศเกาหลี มีภรรยาของสามีคนหนึ่ง ได้รับข่าวร้ายว่าสามีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต...เธอซึ่งมีลูกน้อยกับเขา และเรียนจบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ ต้องเดินทางไปอยู่บ้านสามี..กับพ่อตาแม่ยาย..เพราะต้องการจะรักษาจารีตประเพณี..ที่เมื่อไม่ต้องการแต่งงานใหม่ต้องไปอยู่บ้านสามี

   พอไปอยู่บ้านสามี..เธอต้องทำงานทุกอย่างในบ้าน..และต้องออกไปหักร้างถางพง..เพื่อทำการเกษตร...เธอต้องต่อสู้กับชีวิตแบบนี้ นานถึง ๓ ปี จึงพอลืมตาอ้าปากได้...

   ทางราชการจึง...ยกย่องให้เธอเป็นสตรีตัวอย่าง และเป็นผู้นำสตรี..ชักชวนสตรีชาวบ้านให้ออกมาทำงานพัฒนาบ้านเมือง...เพื่อให้ไม่มีเวลาว่างที่จะไปคิดหรือติดการพนันหรืออบายมุขอื่นๆ

   ทำให้ประเทศเกาหลี (ใต้) พัฒนาไปได้เร็วมากประเทศหนึ่ง

BeeMan

นกเพนกวิน penguin 

BeeMan

PenGuin