เหตุจากความไม่สงบของบ้านเมือง  ในการประชุมทุกครั้งผู้อำนวยการจะย้ำเตือนการอยู่เวร  และมีผู้นำหมู่บ้านมาร่วมอยู่เวรด้วยแต่แล้วเราก็พลาด...ถูกขโมยเครื่องคอมพิวเตอร์  6  เครื่อง  ทั้งที่ระวังแล้ว...วันนั้นมีการเลี้ยงต้อนรับครูมาใหม่ที่บ้านพักครู  ปกติหมาจะอยู่ที่อาคารเรียนหลายตัวแต่วันนี้หมาไปกินเลี้ยงที่บ้านพักครูหมด  ครูเวร  นักการภารโรง  กำนัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  อยู่ที่อาคาร 1 และ เดินตรวจอาคาร 2  อาคาร 3  ตอนเช้าก่อนออกเวรภารโรงเดินสำรวจความเรียบร้อย  บันทึกการอยู่เวร...เหตุการณ์ปกติ   ประมาณ  7  โมงเช้าตำรวจมาบอกว่าผู้ช่วยผู้อำนวยการโทรไปแจ้งของหาย  สำรวจพบอาคาร 3ถูกตัดห่วงใส่กุญแจ  วางยาเบื่อหมา  คอมพิวเตอร์หายไป  6  เครื่อง  หมากลับมาจากงานเลี้ยงตอนเช้ามากินตายไป  3  ตัว  อยู่เวรไม่อาชีพ..แต่ขโมยมืออาชีพ ตั้งกรรมการสอบสวน  บันทึกเหตุการณ์ไม่ปกติ