GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

วิทยาเขตสะลวง - ขี้เหล็ก

วิทยาเขตสะลวง - ขี้เหล็ก

ขออนุญาตแนะนำวิทยาเขตสะลวง - ขี้เหล็กของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

        บนพื้นที่มากกว่า 6,000 ไร่ เป็นรอยต่อของ ต.สะลวง และ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้าไปจัดการเรียนการสอน และเนื่องจากเป็นป่าเต็ง ผืนสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในบริเวณนั้น มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขนาดนี้มีคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าไปจัดการเรียนการสอนอยู่

         เนื่องจากเป็นป่าเต็งรังที่ชุมชนอาศัอยู่โดยรอบและเข้ามาใช้ประโยชน์อยู่เป็นประจำ ได้แก่การหาเห็ดที่มีมากในฤดูฝน การเก็บใบตองตึงในช่วงฤดูแล้งมาสานเป็นหลังคาเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ  การบริโภคพืชพรรณที่รับประทานได้ การใช้สมุนไพร รวมถึงการล่าสัตว์ที่ทำได้ทุกฤดูกาล

การใช้ประโยชน์ป่าสะลวง -ขี้เหล็ก

 (แก้ไข ในรูปที่อยูระหว่างตองตึงกับตอก คือไม้ไผ่ ไม่ใช่ สัก )

ชุมชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ เข้าไปใช้ประโยชน์ตามฤดูกาล และนำมาใช้บริโภคภายในครัวเรือน หรือจำหน่ายซึ่งมีส่วนน้อย และเนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก แล้วจะกลับมาเล่ารายละเอียดให้ฟังกันต่อนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 80631
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)