วันที่ 3 มีนาคมจะมีการเปิดงานเกษตรแห่งชาติ โปรดฟังอีกครั้ง

วันที่ 3 มีนาคมจะมีการเปิดงานเกษตรแห่งชาติ ที่ ม.อุบลครับ