การแข่งขัน.....อยู่ที่ไหนมีทั้งดีและไม่ดี

ครูอ้อยไม่ชอบ..คำว่า..การแข่งขันเลย..มันรู้สึกว่า..เหนื่อยและต้องใช้พลัง..สติปัญญา แต่วันนี้ คราวนี้ ครูอ้อยต้องใช้
การแข่งขัน..วันนี้ครูอ้อยนำเรื่องนี้มาเขียนบันทึก พยายามเขียนให้เป็นกลางๆที่สุด เพราะการแข่งขันที่ดีนั้น...ต้อง..มีความเที่ยงตรง..ยุติธรรม  กติกา  และข้อยกเว้นต่างๆ  ต้องใช้กับทุกฝ่ายเท่าเทียมกัน  ความเท่าเทียมนั้น  ก็ต้อง  มีให้ทุกฝ่ายตลอดเวลาด้วยใจจริง 
นำแนวความคิดนี้มาใช้กับการทำงานในหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จะต้องจ้าง..ครูจ้าง..ชาวต่างประเทศ..เข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน...ให้มีประสิทธิภาพ 
ในหน้าที่ครูอ้อยโดยตรง  คือ  การดูแล  จัดการให้ความสะดวก  ประสานงาน  แทน...ใครก็ได้ที่มีหน้าที่และมอบหมายให้ทำ 
นอกเหนือจากการสอนภาษาอังกฤษ  ครูอ้อยก็ทำหน้าที่นี้มาหลายปี  พบกับความผิดหวังก็มีมาก  แต่ส่วนใหญ่แล้ว..เป็นที่พอใจของนักเรียน  ผู้ปกครอง  เพียงเท่านี้  ครูอ้อยก็มีความสุขสนุกสนานกับการรับหน้าที่ 
แต่พอรู้ว่า...จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากหน่วยเหนือ  เรื่องการให้สิทธิผู้ปกครองได้เบิกค่าเรียนภาษาอังกฤษได้  ครูอ้อยได้รับคำขอร้องจากท่านผู้อำนวยการให้เชิญ  สถาบันที่สอนภาษาอังกฤษโดยครูจ้างชาวต่างประเทศ  ยื่นซองสอบราคา  และจะต้องมีการพิจารณากันอีกครั้ง 
ครูอ้อย.ไม่ได้เปิดประชุมเป็นทางการ  เนื่องจากภารกิจ  และเวลา  กระชั้นชิดมาก  จึงขอข้อมูลจากฝ่ายธุรการ  เพื่อการตัดสินใจในการนำข้อมูลให้ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน..ที่จะต้องร่วมพิจารณาเรื่องนี้
และเลือกใช้บริการจากสถาบันเหล่านี้  
แต่..ครูอ้อย..มาคิดถึงเรื่อง..เหนื่อย..เมื่อต้องเหนื่อยแล้ว..ก็อยากให้เกิดการคุ้มค่า..กับการเหนื่อย 
เหนื่อยจาก...การแข่งขัน  เมื่อครูอ้อยเหนื่อยแล้ว..ทุกๆฝ่ายก็น่าที่จะต้องเหนื่อย  ผลที่เกิด...นักเรียนจะได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับที่ทุกฝ่ายเหนื่อย 
เหนื่อยจาก...การแข่งขัน..เพราะครูอ้อยจะเปิดรับ  สถาบัน  2  สถาบัน  เพื่อให้เกิดการแข่งขันกัน  ทำงานให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อเกิดอำนาจการตัดสินใจอย่างมีคุณค่า  เที่ยงธรรม  ที่ได้ดู  และพิจารณาจากผลงาน 
การแข่งขัน...อยู่ที่ไหนมีทั้งดีและไม่ดี 
ดี  หมายถึง...ผลที่ได้นั้น  คุ้มค่ากับการเหนื่อย  คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
ไม่ดี...หมายถึง...เหนื่อย..ไม่เท่าเทียมกัน  และเป็นช่องว่างหรือโหว่ให้เกิดความเข้าใจผิดได้ตลอดเวลา  และจะต้องทำทุกอย่างให้เป็นรูปธรรม 
ตัวแปรที่เกิดขึ้นคือ  เวลา...ครูอ้อยจะไม่มีเวลา...มากพอที่จะทำตรงนี้ 
หากทำตรงนี้ได้ดี..ตรงโน้น..ของครูอ้อยก็ต้องพร่องไป 
หันมาตรงนี้ก็เหนื่อย  หันไปตรงไหนก็เหนื่อย...
นี่ล่ะค่ะ   การแข่งขัน .....  อยู่ที่ไหน  ก็มีทั้งดี..และไม่ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน

คำสำคัญ (Tags)#diary#ครูอ้อย#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)#กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 80613, เขียน: 26 Feb 2007 @ 06:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ถ้ามีการแข่งขันกัน   ที่ยึดมั่นต่อจรรยาบรรณ  การแข่งขันนั้นก็ประสบกับความสำเร็จ  
  • แต่หาก..มีการแข่งขันกัน   ด้วยการโกหกพกลม   ผลเสียคือ  ความหายนะก็จะติดตามมาอย่างไม่ลดละ