GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความประทับใจตลาดนัดความรู้ DM ครั้งที่ 2

การแบ่งบันความรู้

เมื่อได้มาเข้าร่วมประชุมตลาดนัดความรู้  การดูแลผู้ป่วยเบาหวานครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน  2548 ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  จัดโดยสถาบ้นส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมร่วมกับโรงพยาบาลเทพธารินทร์  และมูลนิธิเพื่อพัฒนากการบริการผู้ป่วยเบาหวาน มีความประทับใจมาก ๆ ในเรื่อง ของเนื้อหาในกระบวนการจัดประชุม  ทำให้มีความรู้และทักษะในการทำ  ความตั้งใจของผู้จัดและวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม  มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน  มีการแบ่งบัน

จะมาเล่าต่อในว้นหลังนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 8057
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)