ด้วยความหวังว่าblogนี้จะดำเนินเรื่องราวได้ต่อไปเกี่ยวกับชีวิต ประสบการณ์ ความคิดคำนึง เกี่ยวกับเรื่องเบาหวาน

บทเริ่มต้นของชีวิตได้เริ่มแล้ว!!

DM life has just begun.............