สมาชิกของเราทุกคนจะได้รับการประกบตัวต่อตัว ค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงและศักยภาพของสมาชิกชี้ให้เห็นประเด็นปัญหา ใช้เทคนิกการนำเสนอแบบเป็นกันเอง ร่วมกับการละลายพฤติกรรม ชูประเด็นผู้มีความสามารถเป็นผู้นำในแต่ละปัญหา สร้างต้นแบบตัวอย่าง เพื่อให้เกิดแรงเสริมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม