code color

โค้ดสี ไว้ตกแต่งคะ
Code Color

#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966 #FF9933 #FF9900
#FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666 #FF6633 #FF6600
#FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366 #FF3333 #FF3300
#FF00FF #FF00CC #FF0099 #FF0066 #FF0033 #FF0000
#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966 #CC9933 #CC9900
#CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666 #CC6633 #CC6600
#CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366 #CC3333 #CC3300
#CC00FF #CC00CC #CC0099 #CC0066 #CC0033 #CC0000
#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#9999FF #9999CC #999999 #999966 #999933 #999900
#9966FF #9966CC #996699 #996666 #996633 #996600
#9933FF #9933CC #993399 #993366 #993333 #993300
#9900FF #9900CC #990099 #990066 #990033 #990000
#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#6699FF #6699CC #669999 #669966 #669933 #669900
#6666FF #6666CC #666699 #666666 #666633 #666600
#6633FF #6633CC #663399 #663366 #663333 #663300
#6600FF #6600CC #660099 #660066 #660033 #660000
#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#3399FF #3399CC #339999 #339966 #339933 #339900
#3366FF #3366CC #336699 #336666 #336633 #336600
#3333FF #3333CC #333399 #333366 #333333 #333300
#3300FF #3300CC #330099 #330066 #330033 #330000
#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#00CCFF #00CCCC #00CC99 #00CC66 #00CC33 #00CC00
#0099FF #0099CC #009999 #009966 #009933 #009900
#0066FF #0066CC #006699 #006666 #006633 #006600
#0033FF #0033CC #003399 #003366 #003333 #003300
#0000FF #0000CC #000099 #000066 #000033 #000000
#465584 #EEF2F7 #3A4F6C #00D #434951 #555
#777 #DFE6EF #345487 #F5F9FD #3860BB #BCD0ED
#C2CFDF #F0F5FA #D1DCEB #003 #900 #CCE9FD
#E4EAF2 #4C77B6 #DFE6EF #EEF2F7 #FAFCFE #F90

           ที่มา :http://sukumal.brinkster.net/meaploy/angel/color.html

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Css เทคนิคตกแต่ง

คำสำคัญ (Tags)#css#codeสี#ตกแต่งบล็อก

หมายเลขบันทึก: 80420, เขียน: 24 Feb 2007 @ 15:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
เจ๋งเลยครับ
เขียนเมื่อ 

แบ่งปันสิ่งดีๆ ไว้ทำกันนะคะ เพิ่งหัดทำเหมือนกัน อยากได้ภาพที่สวยๆ เหมือนคนอื่นบ้างคะ ขอ

ขอบคุณ ดร. จันทวรรณ น้อยวัน

ที่สอนอะไรดีๆ ให้คะ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับ...

เป็นประโยชน์แก่สมาชิกทุก ๆ ท่านมากค่ะ

ขอบคุณค่ะ