เมื่อวาน 21 ก.พ.2550  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้าโก๋  นักการที่โรงเรียนเกี่ยวกับการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจะสอนนักเรียนในชั้น ม.3 ทำให้ทราบเทคนิควิธีการต่อวงจรที่มีอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ซึ่งมี 3 ขา คือ ขา E B C ตอนแรกไม่ทราบจึงสับสน เมื่อทราบเทคนิคโดยการนำมัลติเมอร์มาวัด