ใส่น้ำลงในกระทะเล็กน้อย ต้มให้เดือดแล้วเททิ้งก่อนที่จะประกอบอาหาร จะช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น