ผิดห้อง ผิดงาน

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
งานนี้ผิดห้อง เพราะควรจะได้อยู่ที่ห้องทำงาน และผิดงานเพราะไม่ทราบการเลื่อนนัด

     เมื่อวานนี้ (23 พ.ย.2548) ผมได้รับมอบหมายจาก พี่แหมว (สวาท กรศิริลักษณ์) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง ให้เข้าไปประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติราชการฯ 4 ปี ของสำนักงานฯ เวลา 09.00 น. ซึ่งก็ได้เตรียมตัวเป็นอย่างดี เมื่อคืนในการเอาแผนทั้งหมดที่ฝ่ายเลขาฯ ได้สำเนามาให้ล่วงหน้า

     เมื่อถึงเวลาก็มีคนเดินเข้ามาที่ห้องประชุมเป็นระยะ ๆ แต่ก็นึกแอะใจว่าทำไมวันนี้มีแต่ตัวแทนฯ เยอะมาก ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องของระดับหัวหน้ากลุ่มงานฯ และผมก็เห็นหัวหน้ากลุ่มงานหลาย ๆ คนเดินกันอยู่ที่สำนักงานฯ ก่อนหน้านี้ แต่ด้วยที่เป็นประธ่นคนเดียวกัน ก็ไม่นึกอะไร มาถึงบางอ้อก็ตอนที่เริ่มประชุม เพราะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการของกลุ่มสนับสนุนวิชาการ โดยได้สอบถามจากฝ่ายเลขาฯ ก็พบว่าการประชุมที่ว่านี้ขอเลื่อนไปก่อน แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง

     ผมขออนุญาตต่อท่านประธานฯในที่ประชุม (นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์) ออกมาเพื่อเตรียมงานอื่นที่ห้อง เพราะมีอยู่อีกหลายส่วนเหมือนกันที่ต้องเตรียมการสำหรับวันเสาร์นี้ (เสวนากับชมรมผู้สูงอายุ อ.ปากพะยูน) และสับดาห์หน้า งานนี้ผิดห้อง เพราะควรจะได้อยู่ที่ห้องทำงาน และผิดงานเพราะไม่ทราบการเลื่อนนัด ด้วยเพราะฝ่ายเลขาฯ เห็นว่าพี่แหมวไม่อยู่ ก็เลยไม่ได้แจ้งคนปฏิบัติราชการแทนครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)