บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 48 มีการประชุม QA staff ของ มน. เพื่อร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี และปรึกษาหารือกันถึง IQA และ EQA ในรอบปีต่อ ๆ ไป รวมถึงการประเมินโดย ก.พ.ร. และ สมศ. (รอบ 2) ด้วย

         เนื่องจากเป็นปีแรกของ EQA (รอบ 2) จึงทำให้ต้องมีเรื่องทำความเข้าใจกันมากเป็นพิเศษ มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก ดูคึกคักและเกาะติดกับงาน QA กันมาก มากกว่าเมื่อ 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะว่าเป็นปีแรกของ EQA (รอบ 2) และมีเครื่องมือใหม่คือ KM เข้ามาต่อยอด จึงทำให้งาน QA กลับมามีชีวิตชีวาและคึกคักขึ้นมามากอีกครั้ง บรรยากาศการประชุมเป็นดังนี้ครับ

  

  

  

  

  

                

         วิบูลย์ วัฒนาธร