การบริหารงานแบบ KM

การบริหารงานแบบ KM

         ผมเกิดจินตนาการเรื่องนี้ระหว่างนั่งประชุมสภามหาวิทยาลัย จุฬาฯ  วันที่ 24 พ.ย.48   มีการพิจารณาเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของนักวิจัย   ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดไว้สำหรับใช้ประเมินตัวบุคคล   และใช้ในการบริหารหน่วยงานฟังการอภิปรายโดยกรรมการสภาที่เป็นอาจารย์ประจำแล้ว   รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อธิการบดีและทีมบริหารของอธิการบดีจะต้องออกแรงชี้แจงเกณฑ์นี้ต่อผู้ที่มีตำแหน่งนักวิจัยทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

         ผมเกิดความรู้สึกว่าประเด็นเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำนี้เป็นเพียงส่วนย่อยนิดเดียวของการบริหารงานบุคคลด้านการวิจัย   และของระบบวิจัยของมหาวิทยาลัย   ซึ่งหัวใจคือ output ด้านการวิจัยที่เกิด impact ต่อสังคม

         การมีเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำเป็นของดี   และเกณฑ์ที่เสนอในที่ประชุมก็เหมาะสม   แต่ผมเป็นห่วงว่าเวลาปฏิบัติจริงถ้าเราบริหารกฎระเบียบและนักวิจัยก็ทำงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำ   งานวิจัยก็จะไม่พัฒนา   ไม่มีผลลัพธ์และผลกระทบที่มีคุณค่า

         จะเกิดผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่า   การบริหารงานและการปฏิบัติงานต้องเลย (beyond) เกณฑ์ขั้นต่ำไปเป็น 2 เท่า 3 เท่า หรืออาจถึง 5 - 10 เท่า      สมัยที่ผมยังหนุ่ม ๆ ทุ่มเททำงานวิชาการใน ม.สงขลานครินทร์   ผมเคยประมวลภาระงานของตัวเองและบอกตัวเองอยู่คนเดียวด้วยความภูมิใจว่าผมทำงานให้แก่มหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 5 เท่าของเกณฑ์ขั้นต่ำ   เมื่อพิจารณาที่ผลงานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

         การที่ผลงานวิจัยจะทรงคุณค่า   คนทำงานและผู้บริหารต้องมุ่งที่ผลงาน   ไม่ใช่มุ่งที่เกณฑ์ขั้นต่ำของภาระงาน

         คือต้องบริหารผลงาน   ไม่ใช่บริหารเกณฑ์ขั้นต่ำ

         การบริหารผลงาน   ควรบริหารแบบ KM

         การบริหารแบบ KM เน้นที่บริหารความสำเร็จ   เอาความสำเร็จตามเป้าหมาย (วิสัยทัศน์) ของมหาวิทยาลัยมา ลปรร. กัน   ท่ามกลางความชื่นชมยินดีและสกัด Knowledge Assets เพื่อการบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ไว้ใช้งานและยกระดับความรู้นั้นขึ้นไปเป็นวงจรไม่รู้จบ

         นอกจาก KA และ KS ก็ต้องบริหาร KV ด้วย   คือคอยหมั่นตรวจสอบว่าองค์กรบรรลุผลสำเร็จตาม KV มากน้อยเพียงใด   ส่วนไหนที่ยังอ่อนแอก็พยายาม "คว้า" (capture) ความรู้จากภายนอกและ "ค้น" ความรู้จากภายใน   เอามา ลปรร. กันเพื่อยกระดับการปฏิบัติและยกระดับความรู้   เป็นวงจรไม่รู้จบ

วิจารณ์  พานิช
 24 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)