มหกรรม "รวมพลังเครือข่ายการจัดการความรู้ สู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ"

มหกรรม "รวมพลังเครือข่ายการจัดการความรู้  สู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ"

          มหกรรมนี้จัดเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของเครือข่าย HKM   โดยที่เราหวังว่าเครือข่ายนี้จะยังคงอยู่ในสภาพที่เปลี่ยนรูปแบบไปบ้าง   สิ่งที่คงอยู่คือจิตวิญญาณของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และน่าจะมีมหกรรม HKM รพ.ภาคเหนือตอนล่างอย่างนี้ปีละครั้ง   เอาความสำเร็จมา share กัน

    

 อภิปราย จัดการความรู้สู่คุณภาพ รพ.     อภิปราย บทบาทของ คุณเอื้อ

                              

                            อภิปราย ประสบการณ์ของคุณอำนวย

          สาระบางส่วนคุณ beeman ได้เอามาเล่าแล้ว (1) Click(2) Click   มีเรื่องราวดี ๆ ทำนอง "เรื่องเล่าคนทำจริง" มากมาย   เอามาเล่าไม่ไหว   ใครสนใจซื้อ VCD ได้จาก รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร   หรือติดต่อที่คุณไพฑูรย์  ช่วงฉ่ำ ([email protected]) หรือ 01-046-4899

วิจารณ์  พานิช
 20 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)