ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2549 ของสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 10 พ.ย. 2548

         มีผู้ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งหมด 32 รางวัล (33 ผลงาน)

         รายละเอียดกรุณาติดตามได้ที่ Website: http://www.nrct.net/

         วิบูลย์ วัฒนาธร