วิศวกรไฟฟ้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2548

โอกาสหน้าผมจะหารูปท่านอาจารย์สุชาติมาแนะนำครับ

         ผมได้รับ e-mail จาก ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น e-mail ที่เมื่อผมได้อ่านแล้วรู้สึกภาคภูมิใจ และอยากให้ทุกท่านใน มน. ได้อ่านและร่วมภาคภูมิใจด้วย เนื้อหาเป็นดังนี้ครับ

         เรียน ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร

         สวัสดีครับ อาจารย์ ผมขอแจ้งข่าวให้อาจารย์ทราบ
         (อาจจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยนเรศวรในแง่ต่างๆ)
         จำนวน 2 เรื่อง คือ

         1. ผมได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมฯ (ตามเอกสารแนบมา) ให้เป็น
         วิศวกรไฟฟ้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2548
             ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก นับตั้งแต่ EIT ก่อตั้งมานาน 63 ปี (เราชาว ม.นเรศวร
         ควรภาคภูมิใจด้วยกันครับ)

         2. ผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็น IRPUS Promotion Node จาก สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม
             มีภาระหน้าที่ดูได้ที่เวป ดังนี้
            
http://www.ipus.org/

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

         ขอแสดงความนับถือ
         สุชาติ  แย้มเม่น
----------------------------------------------------------------------------------
         Assistant Professor Suchart Yammen, Ph.D.
         DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
         FACULTY OF ENGINEERING,
         NARESUAN UNIVERSITY,
         THAPO, MUANG, PHITSANULOK 65000 THAILAND
         TEL: (66-55) 261061 ext 4377
         FAX: (66-55) 261060 ext 4366
         1st EMAIL:
[email protected]
         2nd EMAIL: [email protected]
         URL: http://www.ecpe.nu.ac.th/suchart/

----------------------------------------------------------------------------------

         โอกาสหน้าผมจะหารูปท่านอาจารย์สุชาติมาแนะนำครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (3)

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
   ยินดีกับอาจารย์สุชาติด้วยครับ
p.porn
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ยินดีกับ ผศ.ดร.สุชาติ ด้วยค่ะ
บอย สหเวช
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีด้วยคนครับ