ลปรร จาก Peer Assist

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
QA การ ลปรร เพื่อพัฒนา

ลปรร จาก Peer Assist

 ผมได้เรียนรู้การประเมินจาก พี่ที่ไปผู้ประเมิน คือ รศ.ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย จาก มอ.ซึ่งคุ้นเคยกันมานาน และ ยังมา ลปรร ในวง UKM ท่านสรุปที่ผมประเมินแบบกัลยาณมิตรให้ที่ประชุม เรื่องการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ๓ ประเด็น คือ

 1.Leadership

 2.Middle Management

 3.Internal Communication

 สั้น กระชับ และ นำไปปฏิบัติได้ และ ท่านอาจารย์ ที่มาจาก ม.เอกชนท่านได้เติมให้อีกข้อหนึ่ง ที่เป็น หัวใจในการทำงานร่วมกัน คือ Team management

 สนุกดีครับ ทุกท่านช่วยกันเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชื่อมโยงกันหมด

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

  • ครูอ้อยกำลังพบกับคำศัพท์ว่า.....peer assist..เลยเข้ามาอ่านค่ะ

ขอบคุณค่ะ  อาจารย์หมอ JJ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านครูอ้อย

 Peer Assist = เพื่อน ช่วย เพื่อน เตือนสติ จิตมุ่งพัฒนา ครับ