ครูอ้อยมัวแต่ไปเดินคุยกับเพื่อนๆ  หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว  วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนที่โรงเรียน  รวมไปถึง  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยครูจ้างชาวต่างประเทศด้วย 
ครูอ้อยเข้ามาที่ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่  ครูอ้อยใช้เป็นห้องพัก  เห็นกระดาษแผ่นหนึ่ง ขนาด A 4  เขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ 
23 rd  February 2007
Khun Ooy, 
Thanks for being so kind to me . I really appriciate the warmth of your treatment to me.
See you again some other time
Am.
คงไม่ใช่นักเรียนแน่  เพราะลายมือสวยมาก  ครูอ้อยอ่านดูแล้ว  เธอหมายถึงครูอ้อยนั่นเอง
นี่...วันนี้  เป็นวันสุดท้าย  ที่เธอจะได้สอนที่โรงเรียนแห่งนี้ 
ครูอ้อยก็ไม่อยู่ให้เธอลา  เธอเลยเขียนจดหมายไว้ 
ที่ไม่รู้ชะตากรรม  ก็คือ..คณะกรรมการสถานศึกษาต้องการครูจ้างชาวต่างประเทศที่เป็นชาวอังกฤษ  หรืออเมริกา หรือ  ออสเตรเลีย  หรือ  นิวซีแลนด์    เท่านั้น  
ครูอ้อยเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ก็ต้องติดต่อประสานงานกันให้เข้าใจ  
ทำงานดี  แต่คุณสมบัติไม่ครบ  ก็เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะ.....   อาร์มีด้า