น้ำใจฅนคอเดียวกัน

 เที่ยงนี้ด้วยน้ำใจและไมตรี ท่านหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา รศ.พญ.นิตยา ฉมาดล(ซ้าย) รองหัวหน้าภาควิชา รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนครินทร์(ขวา) และ รองหัวหน้าภาค สาขารังสีวินิจฉัย รศ.นพ.วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ขับรถพา JJ ไปทานอาหารเที่ยงครับ

ภาควิชารังสีวิทยา

ภาพทีมงานเจ้าภาพ มีน้ำใจรับ JJ

ภาควิชารังสีวิทยา

ภาพทีมงานภาควิชารังสีวิทยา ถึงแม้อากาศจะร้อน แต่น้ำใจนั้นเย็นฉ่ำ

ภาควิชารังสีวิทยา

ภาพอาหารแบบอีสาน ปลาเผา ส้มตำ ลาบ ไส้กรอก ที่ขาดไม่ได้ ข้าวเหนียวครับ

 "เลี้ยงรับ กลับเข้าบ้าน เพื่อนร่วมทาง สานแนวคิด ร่วมสร้างศิษย์ จิตพัฒนา"

JJ2007