ต้นผ้าป่าต้นนี้..น่าจะมีเงินเท่าไรนะ 
รู้สึกจะยากเกินไป 
ถามใหม่ว่า...
เงินที่ได้ลงท้ายด้วยเลขอะไร