ผู้ว่าฯ "คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ ในคนคนเดียว"

ท่านผู้ว่าฯ เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวละคร ของการจัดการความรู้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ จากจิตวิญญาณ จากการ ปฏิบัติจริง ท่านใช้วิธีการเอื้อแทนอำนาจ พร้อมที่จะเรียนรู้กับทุกเวที

          ผมได้อ่านบันทึกของ ครูนงเมืองคอน เรื่อง "เมื่อผู้ว่าฯ ทำหน้าที่คุณอำนวย" (ลิ้งค์อ่าน) แล้วรู้สึกว่าอยากจะเล่า เรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับท่านผู้ว่าฯ วิชม ทองสงค์ 

           ผมจำได้ว่าทุกครั้งที่มีการประชุมสัมมนาทางวิชากรต่าง ๆ ที่มีท่านไปเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ตั้งแต่สมัยที่ท่าน เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าฯ มักจะสอดแทรกวิธีการคิด และวิธีการทำงาน  ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทุกครั้ง โดยเฉพาะเรื่องของการบริการประชาชนของบรรดาข้าราชการ ทุกครั้งที่ท่านพูดผมจะเห็นแนวทางในการที่จะปฏิบัติงานพัฒนางาน พูดง่ายๆ คือท่านพูดเสร็จแล้วถ้าใส่ใจก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลย

           คนหน้างานอย่างผมได้มีโอกาสใกล้ชิดท่านครั้งแรกตอนที่ นำนิทรรศการปุ๋ยหมักไปแสดงที่หน้าศาลากลางจังหวัดตอนที่ ทำโครงการคาราวานแก้จน ท่านได้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ปุ๋ยหมัก และซักถามรายละเอียดต่าง ๆ ในการที่ กศน. ที่ช่วยส่งเสริมชาวบ้าน ทำปุ๋ยหมัก  ซึ่งทางเราก็ตอบรายละเอียดให้กับท่าน และสาธิตวิธี การทำให้ท่านดูด้วย  ก็ส่งผลให้มีการได้รับงบประมาณ เพื่อ ทำโครงการเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัดนครศรีฯ โดย กศน. จัดกระบวน การฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักทุกตำบล  เพื่อให้ชาวบ้านลดต้นทุนการ ผลิต ภาคการเกษตร  ผมจำได้ว่าตลอดเวลาที่ท่านผู้ว่าฯยืนคุย ซักถามพวกเราและชาวบ้านที่ไปสาธิตการทำปุ๋ยหมักวันนั้นอย่าง เป็นกันเองมากๆ เหมือนกับเป็นคนสามัญคนหนึ่ง ไม่ถือตัว ไม่ถือยศศักดิ์

           อีกงานหนึ่งตอนที่ทำโครงการจัดการความรู้เรื่องสถาบันการเงิน ของ 3 ตำบลนำร่อง  ตอนที่ขึ้นไปรายงานความคืบหน้า  ของโครงการ โดยผู้ที่ทำหน้าที่คุณอำนวย พวกเราได้เข้าไปพบท่านที่ห้อง ท่านพูด เป็นกันเองกับพวกเราทุกคน  ท่านใช้ภาษาถิ่นพูดกับพวกเราเสียอีก... ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเราทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้สมกับ ที่ท่านไว้วางใจให้พวกเราได้ทำโครงการน้ี  ในครั้งน้ีพวกเราบอกท่านว่า นอกจากลงไปจัดกระบวนการให้ชาวบ้านแล้ว กลับมาพวกเราได้มา จัดการเรียนรู้วงคุณอำนวยด้วยทุกครั้งหลังจากการลงพื้นที่เพื่อมา สรุปความรู้และสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติงานในพื้นที่  ท่านกลับถามว่า  มีวงเรียนรู้น้อีกวันใหน  ผมจะเข้าร่วมเรียนรู้ด้วย 

           ผมจำได้ว่า ทีห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นที่นัดพบวงเรียนรู้คุณอำนวยของ  3  ตำบลนำร่อง  จะมีท่านผู้ว่าฯ วิชม ทองสงค์  เข้าร่วมเป็นผู้เรียนด้วยทุกครั้ง ที่ท่านไม่มีราชการสำคัญ  ผมสังเกตว่า ท่านเป็นผู้เรียนที่ดี  ไม่ถือยศถือศักดิ์  ผู้ติดตาม ท่านให้อยู่ข้างนอก  ท่านมาร่วม แลกเปลี่ยนกับพวกเราทั้งเสนอความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งยอมรับและเสนอแนวทาง ให้กับพวกเรา  

           ที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่จะมายกยอท่าน... แต่เมื่ออ่านบันทึกของ ครูนงเมืองคอน และข้อคิดเห็นของท่านต่างๆ ที่เข้ามาแลกเปลี่ยน  ในฐานะคนนครศรีฯ ที่เคยทำงานร่วมกันจึงอยาก จะเขียนบันทึกน้ีเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนต่อจากบันทึกของครูนงฯ  ในความคิดของผมคิดว่า "ท่านผู้ว่าท่านทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ  ทุ่มเท  ไว้วางใจ  คนทำงาน  ท่านเป็นคุณเอื้อที่ทำหน้าที่คุณเอื้อ ได้อย่างสมบูรณ์  นอกจากจะเป็นคุณเอื้อตามบทบาทตำแหน่งแล้ว  ท่านยัง "ถอดหมวก" มาเป็นผู้เรียนร่วมเรียนรู้ในวงคุณอำนวย  และ ทุกครั้งท่านก็จะนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ  โดยการจดบันทึกลงในสมุด ของท่านนำ กลับไปทำการบ้านเพื่อพัฒนางานในส่วนของท่าน และส่ง  มาให้พวกเราเพื่อพัฒนาการทำงานต่อไปเหมือนกับท่านทำหน้าที่เป็น คุณกิจด้วย   เรียกได้ว่า  ท่านผู้ว่าฯ เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวละคร ของการจัดการความรู้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์  จากจิตวิญญาณ  จากการ ปฏิบัติจริง  ท่านใช้วิธีการเอื้อแทนอำนาจ  พร้อมที่จะเรียนรู้กับทุกเวที

           ผมคิดว่าที่ท่านทำได้อย่างน้ี เพราะท่านได้ถอดหมวกของท่าน ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  มาสวมหมวก  คุณเอื้อ  หมวกคุณ อำนวย  และหมวกคุณกิจ....   แล้วพวกเราที่นับได้ว่าเป็นลูกน้อง คิดว่าน่าจะเอาท่านเป็นตัวอย่าง...หรือ จะดื้อถือว่ามีหมวกอำนาจ ใบใหญ่  ไม่ใส่ใจหมวกใบของคุณเอื้อ  คุณอำนวย  และคุณกิจ.... หากคุณคิดอย่างน้ี ..... หลุมดำๆๆ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM กับงานการศึกษานอกโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#รักเธอประเทศไทย#การศึกษาตลอดชีวิต#กศน.การทำงานแนวใหม่

หมายเลขบันทึก: 79832, เขียน: 21 Feb 2007 @ 12:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)