ทำดีเพื่อพ่อ

         การทำความดีไม่ต้องเดี่ยว    ถ้าเรามั่นใจว่าดีก็ทำได้เลย   การทำความดี  เช่น    ช่วยพ่อแม่ทำงาน    เชื่อฟังพ่อแม่    ตั้งใจเรียน   ทำความดีเพื่อสังคม  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง   เช่นปลูกต้น   ใช้เงินอย่างประหยัด   และพอเพียง    ทำความดีทุกอย่างเท่าที่จะทำได้โดย
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น   ไม่ขโมยของของคนอื่น    ไม่พูดโกหก    เป็นคนเชื่อถือได้    ต้องไม่คิดมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะ