เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาที่ ม.อ. มีการจัดโครงการ "ชวนคิดชวนดูเรียนรู้ KM" รุ่นที่ 2 ซึ่งในปีนี้เรากำหนดให้มีการจัด รวม 3 รุ่น
รุ่นที่ 1 จัดให้แก่ CKO ของคณะหน่วยงาน
รุ่นที่ 2 จัดให้กลุ่ม คณบดี รองคณบดีและหัวหน้าภาควิชา
รุ่นที่ 3 จัดให้กลุ่ม คณบดี รองคณบดีและหัวหน้าภาควิชา
รวมทั้ง 3 รุ่น จำนวน 150 คน ที่จะขยายความเข้าใจ กระบวนการการจัดการความรู้สู่ประชาคม ได้อีกที....เรากำหนดกลุ่มเป้าหมายให้รุ่นที่ 2 กับ รุ่นที่ 3 เหมือนกัน  จากหลักคิดที่ว่า....ยิ่งมีตำแหน่งบริหารหากกำหนดทางเลือกของการเข้าอบรมไว้ วันเดียว...จะไม่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย...จึงกำหนดให้มีทางเลือกในการเลือกวันเข้าร่วมโครงการได้ ก่อนกำหนดดังกล่าวเราเทียบข้อดี...ข้อเสียก่อน

พบว่า  คนจะเฮ กันสมัครที่รุ่นแรกก่อน...เพื่อกันที่นั่ง
           เมื่อใกล้ถึงวันอบรม...จะโทรมาต่อรองสลับรุ่น..ไปรุ่นหลังกว่า...คนจะไปเต็มที่รุ่นหลังสุด...เป็นภาะระของวิทยากรในการทำกลุ่ม...นี่เป็นเรื่องธรรมชาติที่พบเจอค่ะ
           แต่เรายอมเจรจาทำความเข้าใจโดยหากต้องการเปลี่ยนรุ่นให้สลับกับคนภายในคณะให้ได้ในเบื้องต้น...ก่อน  "วิน วิน" กันทุกฝ่ายแต่เสียเวลาในการเจรจาต่อรองเพราะธรรมชาติอีกนั่นแหล่ะที่คนเราต้องการความสะดวกของตน...ก่อนมองความสะดวกของคนอื่น...
            เรากลับมองวิกฤตินี้เป็นโอกาส...แอบฟังผู้ประสานงานโครงการของเราเจรจากับลุกค้าเป็นการสอนงานด้วยอีกทาง
         

ปรากฏว่า...โครงการทั้งสามรุ่นของเรามีกลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าร่วมโครงการทะลุเป้าเราจึงต้องประกาศไปทางอีเมลอีกรอบว่า.....หากเต็มจำนวน..กองการเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัคร....ข้อนี้ทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราคึกคักกันเป็นพิเศษ
       ทำให้เราได้ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเต็มทั้ง 3 รุ่นเร็ว(ประมาณว่าเป็นของดี....สมัครก่อนได้ที่นั่งก่อน) เสร็จไปหนึ่งขั้นตอนก่อนการจัด มีเวลาไปทำโครงการอื่นสำหรับโครงการนี้เพียงรอวันจัดอย่างเดียว ลดภาระงานได้อย่างดี..