วันนี้ขณะที่ประชุมทีมงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับทีงานส่วนกลาง เรื่อง การทำวิจัยชุมชน  ประเด็นวิสาหกิจชุมชน  ดิฉันก็สังเกตแล้วว่า "ไม่มีใครจับประเด็น และบันทึกตาม" ฉะนั้น ก็คงเป็นเราอีกนั่นแหละที่ควรเริ่มต้นก่อน เพราะมิฉะนั้น ข้อมูลก็จะหายและถ้าเป็นเช่นนี้ก็น่าเสียดายมาก

     ดังนั้น ก็เลยเตรียมการและทำหน้าที่จับประเด็น และบันทึกเพื่อแสดงข้อมูลที่ทุกคนคุยกัน...พอสักพัก (45 นาที) ก็คิดว่า "เราทำให้ทีมดูพอแล้วละ คงต้องหาเพื่อนใหม่ดีกว่า และเป็นการฝึกน้อง ๆ ด้วย"

     ...ก็เลยไปบอก น้องคนที่ 1 ว่า ... ช่วยแปะกระดาษฟางที่บอร์ดฝั่งตรงข้ามให้หน่อย และช่วยเขียนตามที่ประชุมพูดให้หนอยนะ...น้องเขาก็บอกว่า "หนูทำไม่เป็น ยังไม่เคยทำเลย" ดิฉันก็บอกว่า "ไม่เป็นไร...จับความอะไรได้ก็เขียนตามนั้นแหละ..น่าลองทำดูนะ" ซึ่งก็ได้ผล...น้องเขาก็เลยไปทำหน้าที่ดังกล่าวทันที...

   ...หลังจากนั้น ดิฉันก็เดินไปสะกิด น้องคนที่ 2 แล้วบอกว่า "ช่วยจับประเด็นและเขียนตามแทนพี่หน่อยเถอะ..จะเขียนอย่างไรก็ได้ และจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ตามที่ถนัด" ซึ่งก็ได้ผล น้องทั้งสองคนต่างก็ไปทำหน้าที่ของตนเอง

     ก็เป็น ก้าวแรก ที่ไปกระตุ้นเพื่อให้น้องเขาลองทำในสิ่งที่ยังไม่เคยทำ ถ้าเริ่มก้าวขึ้นเวทีได้ในครั้งแรก ก็คิดว่า ครั้งที่ 2  3 และ...คงจะตามมาเอง เพราะว่า...เราได้ผ่านประสบการณ์ครั้งที่หนึ่งมาแล้วนั่นเอง.