ขณะนี้ชาว Blog กำลัง tag Wall paper กันค่ะ......จึงโดนน้องชายผู้น่ารัก น่า...... อ.ขจิต tag เรื่อง Wallpaper ......จะไม่โชว์ ....ก็ไม่ได้ค่ะ ..... ตามกติกา...ต้องแสดงรูป Wallpaper ...บอกเหตุผล..และ tag ต่อ.....ทำตามกติกาแล้วนะค่ะ อ.ขจิต.....

1.      Wallpaper

 

 

2.      เหตุผลที่ใช้ภาพนี้ก็คือว่า.......จริงๆแล้วเป็น Wallpaper ที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะ .....แต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรกับโปรแกรมของเครื่องนี้ค่ะ พยายามจะใช้รูปภาพดอกไม้สวยๆ ทำเป็น Wallpaper แต่ปรากฏว่าว่าภาพไม่ขึ้นค่ะ แต่พอใช้ภาพนี้ ....ได้เป็น Wallpaper มาจนทุกวันนี้ค่ะ....หากท่านใดทราบว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้ภาพที่ประสงค์เป็น Wallpaper ได้ละก็ช่วยบอกผู้บันทึกด้วยค่ะ....ขอบคุณค่ะ 

 

3.      ขอ tag  5 ท่าน ต่อไปนี้ค่ะ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p> <table border="0"><tbody><tr>

P

</tr></tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p> <table border="0"><tbody><tr>

P

</tr></tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p> <table border="0"><tbody><tr>

P

</tr></tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p> <table border="0"><tbody><tr>

P

</tr></tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p> <table border="0"><tbody><tr>

P

</tr></tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"> </p></span></span></strong>