ที่มาแห่งชื่อบันทึกนี้

หลังจากที่ผมได้รับ "รางวัลสุดคะนึง" ประจำเดือนธันวาคม 2549 ที่ผ่านมาแล้วนั้น (อ่านย้อมหลังจาก  จาก คารวะครู KM ถึง สุดคะนึง(ธันวาคม 2549) )  ..มาวันนี้ผมในฐานะคณะกรรมการพิจารณารางวัล "ฅ KM มมส."  ซึ่งนับเป็นรางวัลแรก สำหรับการพิจารณา Blogger ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ..ดูจากเกณฑ์และการพิจารณาแล้ว ผมรู้สึกโล่ง ..สบายมากๆ ครับ ที่บอกว่าโล่ง ก็เพราะไม่ผิดหวังครับที่มี Blogger ฝีมือดีๆ เขียนเก่งๆ เริ่มฉายแววมาบ้างแล้ว ...นอกจากผมแล้ว..ส่วนหนึ่ง ขอยกประโยชน์ให้กับทีมคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย หรือ MSU-KM Team ที่รู้จักกันดีครับ .....และด้วยเหตุนี้เองที่ผมตั้งชื่อ Blog นี้ว่า "จากสุดคะนึง ถึง ฅ KM มมส."

วัน เวลา และสถานที่ ? 

        ผมได้หารือกับคณะกรรมการพิจารณารางวัล "ฅ KM มมส."  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งได้ วัน เวลา และสถานที่ สำหรับพิจารณารางวัลในครั้งนี้ สรุปได้ว่าเป็นวันที่ 21 ก.พ. 2550 เวลา 10.00 น. ที่ห้องพักอาจารย์วิชาศึกษาทั่วไป อาคาร D (ทราบว่าเป็นห้องพักอาจารย์ของ อ.panda)

วิธีการจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศจากระบบ GotoKnow

เบื้องต้นมีคณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูลไว้เพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่

สรุป : จากข้อมูลที่สำรวจผ่าน Blog ของ GotoKnow มี Blogger ที่เข้าข่ายโดยนับจากสถิติตามเกณฑ์ 2 ท่าน หลักๆ นั่นคือ

  • แผ่นดิน                 จำนวน   37   บันทึก
  • ผู้ชายป้ายเหลือง จำนวน   48  บันทึก

       วันนี้ช่วงบ่ายๆ (16.15 น.) ผมได้รับเอกสารเพื่อกรอกคะแนนจาก 2 ท่าน 2 ครั้ง ด้วยกัน (คณะกรรมการอาจไม่ได้จัดการเรื่องเอกสารกันเอง) จากคุณแจ๊ค และ คุณ อ้อ   ซึ่งได้สรุป Blogger ที่เข้าข่ายเกณฑ์การพิจารณา พร้อม Profile แบบฟอร์มการกรอกคะแนน ...ต้องขอชมเชยเลขานุการฯ งานนี้อย่างมาก ..แต่ยังไม่เข้าใจ วิธีการให้คะแนนเท่าไรนัก ผมคาดเดาเอาว่าพรุ่งนี้คงทราบวิธีการมากกว่านี้

ผลจะเป็นอย่างไรนั้น พรุ่งนี้ คงได้ทราบจาก Blog ของคณะกรรมการฯ ไม่ท่านใดก็ท่านหนึ่งอย่างแน่นอนครับ

 

วิชิต ชาวะหา
MSU-KM Team