ประชุมสัญจร

พบปะชาวบ้าน

      เมื่อวันพฤหัส   8  ก.ย. 50 ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมเดินสายประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหัวไทร

      ตอนเช้าได้ไปยังตำบลแหลม  ซึ่งเป็นตำบลที่ตนเองรับผิดชอบ วันนั้น ได้เห็นชาวบ้านได้ร่วมกันพูดคุยถึงสภาพปัญหาที่ประสบกันในหมู่บ้านและร่วมกันแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งที่ใกล้จะมาถึง จะทำให้ พืช สวน ไร่ นา และสัตว์เลี้ยง ประสบกับการขาดแคลนน้ำ และอาหาร ชาวบ้านจึงได้ปรึษากันว่า ก่อนภัยแล้งจะมาเยือน ก็ให้เก็บกักน้ำ และอาหารสัตว์ก็ให้เริ่มเก็บ หญ้า ฟาง เพื่อเตรียมไว้ให้กับสัตว์ ตอนหน้าแล้ง และเป็นการประหยัดในการที่จะต้องซื้อ หญ้า ฟาง ให้กับสัตว์ด้วย

    หลังจากนั้นดิฉันก็ได้ไปร่วมประชุมที่ตำบลทรายขาว ซึ่งเป็นตำบลเพื่อนบ้าน(ไม่ได้เป็นตำบลที่รับผิดชอบ)  ในตำบลทรายขาวก็เป็นตำบลที่ไม่แตกต่างกับตำบลแหลม  เพาะเป็นตำบลที่ปลูก ผักเลี้ยงสัตว์เหมือนกัน

     เมื่อ ดิฉัน ได้ร่วมประชุมกับทั้ง 2  ที่ ดิฉันเริมเข้าใจปัญหาของชาวบ้านในหมู่บ้านมากขึ้น และทำให้ดิฉัน เริ่มมีความสนิทสนมกับชาวบ้านมากขึ้น ตลอดจนเข้าใจชาวบ้านมากขึ้นด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#ผู้ประสานงาน#เวทีชาวบ้าน

หมายเลขบันทึก: 79685, เขียน: 20 Feb 2007 @ 15:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)