เป็นคนร่าเริง แจ่มใส ยิ้มง่ายสอนอนุบาลมาหลายปีแล้วค่ะตามธรรมชาติแล้วเด็กวัยอนุบาลค่อนข้างจะซุกซนตามวัย แต่คุณครูก็ได้หากิจกรรมทำให้สนุกสนานค่ะ