การเขียนโครงร่างวิจัยให้ได้ทุนวิจัย เป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินเกินความสามารถ ใครมีประสบการณ์ มาเล่าสู่กันฟังครับผม